Vorstand


Wolfgang Bossmann

- Präsident -

Mobil: +352 621 553108

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu

Yolande Gross

- Kassierer -

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu

Lynn Flick

- Sekretär Allgemein -

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu

Marco Gomes

- Sekretär Vereine / CLA -

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu