Jump & Run Dogs Diekirch asbl. wurde am 17. November 2014 von Wolfgang Bossmann gegründet.

Vorstand


Wolfgang BOSSMANN

- Präsident -

Mobil: +352 621 553108

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu

Yolande GROS

- KassiererIn -

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu

Laura STEFFEN

- SekretärIn - (Homepage, Soziale Medien, Werbung)

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu

Marco GOMES

- Mitglied -

E-Mail: jrd.diekirch@pt.lu